Herbu: Jastrzębiec


Opis herbu:
"Na tarczy w polu błękitnym podkowa złota, ocelami prosto do góry obrócona, w jej środku krzyż kawalerski złoty. Na hełmie, nad koroną jastrząb, z skrzydłami trochę do lotu wzniesionymi, z dzwonkami i pęcinami, w szponie prawej trzyma takąż podkowę z krzyżem jako na tarczy".

Jastrzębiec - herb rodu Wiśniewskich

Legenda herbowa:
   "Ten klejnot ... dlatego ma nazwisko Jastrzębiec, że przodkowie jego jeszcze w pogaństwie nosili na herbie samego tylko Jastrzębia. Atoli potem za czasów Bolesława Chrobrego króla, około roku 999, gdy Łysą Górę

mili dwie do Bożęcina, którą teraz S. Krzyża zowią, poganie nieprzyjaciele opanowali i na niej jak w fortecy jakiej ubezpieczeni stojąc, z wojska się naszego urągali mówiąc: "Jednego z międzysiebie stawcie, który by za Chrystusa waszego chciał z którym z naszych pojedynekwynijść". Usłyszawszy to rycerz jeden, Jastrzębczyk, żarliwością wiary i chwały boskiej wzruszony, wynalazł podkowy pod kopyta końskie, którymi konia podkuwszy, szczęśliwie się na Łysą Górę przedarł, tam z hardo przedtem natrząsającym się poganinem pojedynek stoczywszy, pojmał go i do króla przyprowadził. Innym nawet kawaleryi polskiej żołnierzom, podawszy ten sposób, gdy konie swoje podkówali, na górę śliską i lodem oblaną przebyli, nieprzyjaciela znieśli i zwyciężyli. W nagrodę pomysłu swego od tegoż króla wziął herbu swego odmianę, że podkowę z krzyżem na tarczy mu złożono. Jastrzębia zaś na hełm wyniesiono"
Kasper Niesiecki - "Herbiarz" t. IV, str. 462


Historia rodziny Kwiatkowskich - których dane są prezentowane.
   Szymon Kwiatkowski wraz z żoną Magdaleną z Bogusławskich przybyli na tereny w okolicy Żołędowa w pierwszej połowie XIX w. z terenów leżących obecnie między Sandomierzem a Kielcami lub Radomiem a Kielcami. Tutaj kupili ziemię, gospodarstwo i zamieszkali- według przekazów ustnych


Literatura:
Kasper Niesiecki - "Herbarz" - t. IV; str. 462, 467-469 Jan Długosz - "Insignia" - str. 21 Bartosz Paprocki - "Herby" - str. 172-186 Wojciech Wijuk Kojałowicz - "Herbiarz" - str. 74-77 Jan Karol Dachnowski - "Herbarz" - rkps BK 474, k. 88v Władysław Semkowicz - "Wywody szlachectwa II"